Certificering

Bamboe en milieuvriendelijkheid: FSC/PEFC

Bamboe is geen hout, het is een gras. Hierdoor is de vraag gerechtvaardigd of het FSC label (Forest Stewardship Partnership) wel gewenst is. De groeisnelheid van de bamboeplanten is dermate groot dat er geen sprake kan zijn van ontbossing. Toch is het inmiddels mogelijk om op verzoek FSC gecertificeerd bamboe te verkrijgen, tegen een meerprijs. Wij kunnen in samenwerking met onze partner FSC / PEFC gecertificeerd bamboe laten produceren en leveren.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BAMBOOXL©

 

Bamboe en brandwerendheid: SBI NEN-EN13501

Bamboe producten zijn door de hoge dichtheid brandvertragend en met de juiste afwerking brandwerend te maken. Ze kunnen zo voldoen aan wettelijke eisen voor openbare gebouwen. BambooXL heeft geen attesten om 30/60/90/120min. brandwerendheid te kunnen overleggen. Deze testen zijn zeer duur omdat een totale testopstelling inclusief deuren, wanden, glas en bamboe moet worden getest. Als algemene norm voor bijvoorbeeld kozijnen wordt voor tropisch hardhout < 650kg soortelijk gewicht algemeen aangenomen dat deze 60 minuten brandwerend zijn. Bamboe zit met haar soortelijk gewicht van respectievelijk 700kg en 1050kg boven dit normgewicht waardoor aannemelijk is dat bamboe 60 minuten brandwerendheid kan halen zonder extra behandeling qua brandwerendheid (CWFT).

 

Bamboe en akoestiek

Voor wanden en plafonds speelt akoestiek een belangrijke rol. Geluid kan weerkaatsen, geabsorbeerd of geisoleerd worden of getransporteerd worden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen geluid binnen een bepaalde ruimte (waarbij de combinatie van materialen een rol van betekenis speelt) en overdracht van geluid van de ene naar de andere ruimte.  De Noice Reductie Coëfficiënt (NRC-waarde) van onze akoestische wand- en plafondpanelen, welke de geluidsabsorptie (nagalmtijd) bepalen is in een nagalmkamer bepaald door Peutz. Hiervan zijn rapporten voorhanden.Het soortelijk gewicht van het bamboe, de einddikte, het plenum (ruimte tussen bouwkundig plafond en bamboeplafond), wel of geen gebruik van isolatiematerialen bepalen de resultaten. Wij adviseren u graag verder.