BAMBOE DUURZAAMHEID

Illegale houtkap?
Bamboe: Hét alternatief voor hardhout.

Onze slogan is “natuurlijk duurzaam” Hier leggen we uit waarom.

Bamboe is duurzaam! Makkelijk gezegd. Maar wat betekent het eigenlijk? Onze definitie van duurzaamheid is: een product gaat langer mee dan dat het kost om het te maken.  Het duurt 5 à 6 jaar om bamboe te volgroeien en er een halfproduct van te maken. Het eindproduct, bijvoorbeeld een traptrede, vloer, werkblad, kozijn of gevel gaat minimaal 20 tot 25 jaar mee.

DUURZAAM NAAR EEN BETER MILIEU

Bamboe is dus duurzaam. Maar heeft bamboe verder invloed op het milieu?

– Bamboe is ecologisch verantwoord en draagt bij aan een beter milieu.
– Gebruik van bamboe gaat schaarste tegen van natuurlijke bronnen als hardhout.
– Bamboe groeit sneller dan vergelijkbare producten als hardhout.
– Bamboetoepassingen zijn CO2-neutraal bij gebruik in Europa.

Bamboeproducten worden onder andere gemaakt in China, India, Indonesië, Colombia en Ethiopië. In de productie zijn energie en water nodig. Bij de samenstelling van bamboeproducten worden lijmen, lakken of oliën toegepast. Daarbij wordt bamboe via zeetransport naar Nederland vervoerd. Toch toont onderzoek van TNO aan dat bamboe volledig  CO2 neutraal is. De totale CO2 uitstoot tijdens productie en transport wordt gecompenseerd. Bovendien zijn onze producten volledig recyclebaar of kunnen worden toegepast als brandstof voor de biomassa industrie.

BAMBOE, GEEN BOOM
MAAR GRAS!

Bamboe is een gras. Er worden dus geen bomen gekapt. Bamboe is 100% treefree. Bamboe is geen bosproduct, maar lijkt meer op een landbouwproduct. Het wordt in plantages aangeplant.

?GROEISNELHEID

Bamboe groeit gemiddeld 16 tot 20 keer sneller dan bijvoorbeeld een eik in een volwassen plantage. Respectievelijk 5 jaar ten opzichte van 80 tot 100 jaar. (Factor 16-20 : 1 in het voordeel van bamboe)

Het kost tijd om een willekeurig stuk land geschikt te maken voor een structurele plantage van eikenbos of bamboe. Het kost respectievelijk minimaal 200 jaar voor eikenbos en 11 jaar voor bamboe. (Factor 18:1 in het voordeel van bamboe)

EFFICIËNT GEBRUIK RUIMTE

Bamboe: 1500 tot 2500 stammen per jaar groei per hectare

Eiken: maximaal 400 bomen eiken productiebossen (per jaar groei) per hectare

(Factor 4-6: 1 in het voordeel van bamboe)

PRODUCTIE, OPBRENGSTEN
PER M3

Een derde van de bamboe kan per jaar gekapt worden zonder dat de omvang van de plantage afneemt. Concreet kunnen jaarlijks per hectare 500 tot 800 stammen worden gebruikt. Afhankelijk van de regio betekent dit tussen de 7 tot 12 kubieke meter netto bamboe strips ten behoeve van productie per jaar per hectare.

Bij eiken wordt maximaal 4,5 kubieke meter rondhout per jaar per hectare gekapt. Om van rondhout naar bewerkbaar hout te gaan dient u bij eiken rekening te houden met 35 tot 40% uitval. Dit resulteert netto in circa 2,7 kubieke meter netto houtproductie.

Factor 2,5-4,5 : 1 in voordeel van bamboe**Voor hardhout zijn deze gegevens niet voorhanden maar de cijfers zullen absoluut niet beter zijn dan bij een eikenbos.

DUURZAAMHEID

Bamboe groeit in 5 à 6 jaar. De productlevenscyclus van een bamboe eindproduct als bouwproduct is minimaal 15 tot 20 jaar. Het eindproduct gaat langer mee dan de tijd die nodig is om het product te maken. Dit is duurzaamheid.

Uit een zogenaamde Life Cycle Analysis (LCA studie) is gebleken dat de toepassing van bamboe in Nederland CO2 neutraal is over de totale levenscyclus ondanks dat bamboe in Azië groeit. In deze studie zit het gebruik van water, de energie en al het transport inbegrepen.

Als verbeterpunt in de toekomst wordt gezocht naar alternatieve, minder belastende lijmen, het gebruik van biobrandstoffen en het verkorten van de afstand door bijvoorbeeld productie uit Afrika toe te staan.  

BIOMASSA

?In de eindfase van de cyclus van bamboeproducten kan bamboe dienen als brandstof voor de biomassa industrie. Ook kunnen bamboeproducten worden gerecycled tot andere volwaardige eindproducten.

CONCLUSIE

Bamboe is een snelgroeiend gras, is CO2-neutraal, heeft goede opbrengsten qua productie per hectare en maakt optimaal gebruik van de ruimte. Dat is duurzaamheid!