Bamboe en milieuvriendelijkheid:

Bamboe is bij uitstek goed voor het milieu Het groeit snel, bind veel meer CO2 dan de meest houtachtige alternatieven en voor de groei is nauwelijks water nodig en geen bestrijdingsmiddelen. Het gaat bodemerosie tegen door haar wortelstelsel en is in staat veel stikstof op te nemen. Bamboe is geen hout, het is een gras behorend tot de Graminea achtigen. Er wordt geen boom gekapt. De groeisnelheid van de bamboeplanten is dermate groot dat er geen sprake is van ontbossing. Het wortelstelsel van de Mao Zhu bamboe groeit elk jaar van nature al onder de grond 3% aan. In de provincies Zhejiang, Jiangxi en Fujian bevinden zich het merendeel van de chinese bamboe plantages. In deze regio’s kun je uitgaan van gemiddeld 1,5-2 stammen bamboe per m2.. FSC staat voor Forest Stewardship Council en is oorspronkelijk in het leven geroepen om ontbossing tegen te gaan. Op verzoek is bamboe leverbaar met FSC certificaat. Wij kunnen in samenwerking met onze partner FSC gecertificeerd bamboe laten produceren en leveren.

BAMBOOXL IS FSC®-gecertificeerd (FSC-C016391) en kan zowel FSC als NON-FSC bamboe producten uit China leveren. Ons certificaatnummer is SCS-COC-000652-AKP. Voor de bamboe producten geldt een claim: FSC 100%. Alleen producten als zodanig aangemerkt zijn door ons FSC®-gecertificeerd.

Speelt FSC bamboe bij u een rol in uw project? Neem dan contact met ons op om mogelijkheden, levertijden en om onze voorraden te checken.

Bamboe en brandwerendheid: SBI NEN-EN13501

Bamboe producten dragen door de hoge dichtheid bij aan de brandwerendheid en kunnen met de juiste afwerking brandwerend gemaakt worden. Ze kunnen zo voldoen aan wettelijke eisen voor openbare gebouwen. BambooXL heeft geen attesten om 30/60/90/120min. brandwerendheid te kunnen overleggen. Deze testen zijn zeer duur omdat een totale testopstelling inclusief deuren, wanden, glas en bamboe moet worden getest. Wel hebben wij officiële brandtesten qua brandgedrag van de verschillende bamboe producten laten uitvoeren. Als algemene norm voor bijvoorbeeld kozijnen wordt voor tropisch hardhout < 650kg soortelijk gewicht algemeen aangenomen dat deze 30 minuten brandwerend zijn. Bamboe zit met haar soortelijk gewicht van respectievelijk 700kg en 1050kg boven dit normgewicht waardoor aannemelijk is dat bamboe 30 minuten brandwerendheid kan halen zonder extra behandeling qua brandwerendheid (CWFT).

Bamboe en akoestiek

Voor wanden en plafonds speelt akoestiek een belangrijke rol. Geluid kan weerkaatsen, geabsorbeerd of geisoleerd worden of getransporteerd worden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen geluid binnen een bepaalde ruimte (waarbij de combinatie van materialen een rol van betekenis speelt) en overdracht van geluid van de ene naar de andere ruimte. De Noice Reductie Coëfficiënt (NRC-waarde) van onze akoestische wand- en plafondpanelen, welke de geluidsabsorptie (nagalmtijd) bepalen is in een nagalmkamer bepaald door Peutz. Hiervan zijn rapporten voorhanden.Het soortelijk gewicht van het bamboe, de einddikte, het plenum (ruimte tussen bouwkundig plafond en bamboeplafond), wel of geen gebruik van isolatiematerialen bepalen de resultaten. Wij adviseren u graag verder.