CIRCULAIRE ECONOMIE

Onder een circulaire economie verstaan wij:

Een economie waarbij materialen worden ingezet in een gesloten kringloop. Producten worden opnieuw ingezet of omgevormd tot nieuw product met een zo min mogelijk impact op het milieu. Afvalstromen worden hiermee verkleind.

Kanttekening:

Bij de huidige definities van circulaire economie wordt met name gekeken naar materiaal. Bewust ontwerpen op basis van maatvoeringin de ontwerpfase, het bijsturen van het ontwerp op basis van beschikbaarheid restmaterialen tijdens de uitvoeringsfase plus de beheersing van het logistieke proces geven een verdere verduurzaming.


WAAROM IS BAMBOE UITERMATE GESCHIKT MATERIAAL VOOR IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE?

Bamboe is een zogeheten “renewable” en biobased materiaal. Biobased materialen zijn “renewable” of hernieuwbaar in die zin dat bamboe binnen de levensduur van het product waarin ze gebruikt wordt weer terug kan groeien.

Uit Life Cycle Assesment-onderzoek van INBAR (International Network for Bamboo and Rattan), blijkt dat bamboe CO2 neutraal is gedurende de productlevenscyclus. BambooXL gebruikt dezelfde grondstoffen als lijm en lak, de bamboe komt uit dezelfde regio in China en Transport afstanden in Nederland zijn zelfs iets korter dan de cijfers in de LCA van INBAR.

Naast handelsmaten is het bij grote projecten mogelijk om bamboe op maat te produceren in speciale afmetingen waardoor er nauwelijks uitval (waste) is vanuit het basismateriaal.

De technische levensduur van bamboe producten is langer dan in de praktijk bamboe economisch wordt afgeschreven en wordt toegepast. Dit is een vereiste voor het opnieuw gebruiken van hetzelfde bamboe product op een andere locatie. Zo worden bamboe producten vaak op een stalen onderstel geschroefd waardoor deze makkelijk te demonteren zijn. (Re-Use fase).

De levensduur van een bamboe eindproduct kan worden verlengd door onderhoud. Gedurende de gebruiksfase zijn beschadigingen in een eindproduct van bamboe makkelijk te herstellen. Krassen kunnen gevoegd worden. De toplaag van bamboe kan ververst worden door deze te schuren. Bij grote beschadigingen kan overwogen worden om de bamboe strips uit de trede te zagen en deze te vervangen voor nieuwe “ingelegde” bamboe strips.

Na gebruik kun je bamboe producten downcyclen, upcyclen (recycling stage) of gebruiken als brandstof voor de biomassa industrie (bamboe pellets).Voorbeelden gerecyclede bamboe traptreden :Alternatief product: Bamboe tafelbladen, lambrizering, bamboe wandplanken of klein bamboe speelgoed bijvoorbeeld blokken. Dit is een voorbeeld hoe BambooXL op een duurzame manier met reststukken omgaat.