Onder een circulaire economie verstaan wij: Een economie waarbij materialen worden ingezet in een gesloten kringloop. […]